logo
Thiêu Thân Yêu Nghiệt

Thiêu Thân Yêu Nghiệt

64 Chương

Tác Giả:

Lục Y Viên
Tác giả: Lục Y Viên/Rachel_kanna

Thể loại: xuyên không, nữ phụ, nữ cường, hắc bang, hành động...

Giới thiệu:

Xuyên, xuyên và xuyên!

Phần mở đầu có lẽ đã rất quen thuộc đối với những ai có hứng thú với thể loại nữ phụ.

Nhưng...

Khúc sau sẽ mở ra một diễn biến hoàn toàn mới khiến các bạn đọc phần thân mà quên mất phần đầu, chắc luôn.

Có Thể Bạn Thích