logo
Bạn đang đọc truyện Phương Phi Tận của tác giả Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Đời trước, hồ Lạc Nhạn là nơi Mạnh Sênh kết thúc cuộc đời mình.

Lục Khai Hoàn trong tay có trọn giang sơn, nhưng người mình yêu nhất đã không còn nữa.

Lục Khai Hoàn lúc này vừa muốn có giang sơn, còn muốn có mỹ nhân, hắn nhất định phải giữ chặt Mạnh Sênh, cùng y trải qua trăm vị thế gian

Có Thể Bạn Thích