logo
Thâu Bất Tẩu Đích Bảo Thạch

Thâu Bất Tẩu Đích Bảo Thạch

17 Chương

Tác Giả:

Nhã Kỉ
Thế loại: Đam mỹ, võng du, 1×1, anh tuấn công bình phàm thụ, ấm áp, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn 11 chương
Edit: Farm, Mèo Ngố.
Beta: Tiểu Độc

“Tôi không phải là người quá yêu thích game online, nguyên nhân tôi tiến vào trò chơi này, đơn giản vì muốn được ở bên cạnh người quan trọng của tôi”

Một thanh đoản kiếm kì dị bỗng kéo gần khoảng cách của hai người với nhau.

“Bạch Ngân là người tốt, cả đời đều là người tốt. Vân Tịch là gian thương, cả đời vẫn chỉ là một gian thương”

Cá tính hoàn toàn tương phản vì thế chẳng thể hài hòa hoàn mỹ.

“Nếu hôm nay tôi vẫn không lựa chọn, anh sẽ làm sao?”

“Tôi sẽ chờ cậu”

“Nếu từ nay về sau tôi không bao giờ đăng nhập nữa?”

“Tôi sẽ đến nhà cậu tìm”

“Nếu tôi đã chuyển đi rồi?”

“…..Cậu đừng hòng chạy trốn”

Có Thể Bạn Thích