logo
Nhất Kiếm Độc Tôn

Nhất Kiếm Độc Tôn

50 Chương

Tác giả: Thanh Loan Phong Thượng

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Sinh Tử như hồng, không phục thì tới.

Chư Thiên Thần Phật, không nổi một kiếm!

Có Thể Bạn Thích