logo
Nghịch Đạo Thương Thiên

Nghịch Đạo Thương Thiên

2 Chương

Thể loại : huyền huyễn, tiên hiệp hông hoang....

Trong giang hồ đang đồn đại rằng:

Thiên Đạo đứng đầu.Tam Thiên Đại Đạo,

Tam Thiên Thế Giới, Thương Thiên bao trùm.

Thiên ngự trị trên tất cả, là đấng chí cao vô thượng, là tồn tại mà không ai dám nghịch.

Thiên uy ai dám phạm? Thiên nộ ai dám gánh?

Quản chi là Tiên Ma Thần đứng đầu tam cõi!

Là Ma hay Phật cũng là đạo dưới Thiên Đạo, là chúng sinh của Thương Thiên!

Không ai dám nghịch nó!

Bởi nghịch nó, có chăng chỉ là DIỆT!

Thế nhưng...

Trong trời đất mịt mờ, nơi mà Thái Cực hiển hiện, Nhật Nguyệt xoay vần, Lục Đạo hỗn mang, khi Nguyên Khí còn phân Âm phán Dương.

Hắn... đứng ở đó liếc nhìn Thương Thiên, ánh mắt bình thản, hô hấp thôn Thiên Địa, người vờn quanh Nhật Nguyệt.

Thái Cực trên tay, Luân Hồi giữa trán, hai mắt Nhật Nguyệt, định hình Âm Dương!

“Ta... Nhất kiếp Thần Hoàng, tam kiếp Đại Tiên, lục kiếp Ma Thần, cửu kiếp Phàm Nhân chỉ để sáng tạo Đại Đạo, triệt Thiên Đạo, thế Thương Thiên.”

Âm thanh vang vọng khắp hỗn mang, chấn xuyên thiên địa Vạn Cổ, ngược Hoàng Tuyền, xuôi Vô Lãng.

“Nay... Nguyên Khí thành linh, Âm Dương thành hình, Vạn Vật đã sinh, Đại Đạo cũng thành!”

Đạo này là nghịch, tức là Nghịch Đạo!

“Thương Thiên, ta muốn xem, Thiên Đạo của ngươi hay Nghịch Đạo của ta sẽ là Chí Tôn chi đạo!”

“Một kiếp này, ta tức... Nghịch Đạo Thương Thiên!“

Song Đạo Kỷ Nguyên cuối cùng cũng bắt đầu.

Tiên Ma Thần tam cõi cũng nên run rẩy dưới chân hắn đi!

Thiên Đạo cùng Nghịch Đạo, đâu là Chí Tôn chi đạo? Đâu sẽ thành hư?

Cùng chờ đợi xem...

Main tán Thương Thiên như thế nào! /cdeu

Có Thể Bạn Thích