logo
Khi Ma Cà Rồng Xuyên Thành Vật Hy Sinh Phản Diện

Khi Ma Cà Rồng Xuyên Thành Vật Hy Sinh Phản Diện

90 Chương

Tên gốc: Đương Huyết Tộc Xuyên Thành Pháo Hôi Phản Phái (当血族穿成炮灰反派)
Tác giả: Khiết Nhi Bất Xá (Bám Riết Không Tha)
Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Sách, Giới Giải Trí (Showbiz), Truyện Ngọt (Điềm Văn)
Nhân vật chính: Lâm Lạc Đinh, Lục Thừa Tập.

Có Thể Bạn Thích