logo
Hệ Thống Cầu Được Ước Thấy

Hệ Thống Cầu Được Ước Thấy

64 Chương

Tác Giả:

Thảo Trần
Diệp Sở Ly từ năm 16 tuổi đã bị tên Hệ Thống 198 tự xưng là "không gì làm không được này" nhăm nhe, sau đó bị bắt đi làm nhiệm vụ.

Xuyên qua hàng ngàn thế giới, cậu không thể nhớ nổi đã bao lâu rồi, nhưng xin khẳng định một cách chắc nịch, cậu vẫn là thiếu niên 16 "hồn nhiên, ngây thơ" nhóe!!!!

Có Thể Bạn Thích