logo
Hắc Long

Hắc Long

25 Chương

Tác Giả:

nhatha255
Thể loại: sắc hiệp, tiên hiệp... 18+

Muốn biết nội dung truyện mời các ban đọc, truyện này tác giả viết theo thể loại sắc nên sẽ có những cảnh nghiêm cấm trẻ em xem nha, chưa đủ tuổi đừng đọc kẻo ta k trả lại mắt được cho các vị đâu hehe:))))

Có Thể Bạn Thích