logo
Đồn Công An Thần Kinh

Đồn Công An Thần Kinh

30 Chương

Tác Giả:

Lục Giác Mã
Editor: Sky

(*)神经 /shénjīng/: thần kinh – 申泾​/shēnjīng/: Thân Kính. Ở đây tác giả chơi chữ, nên Thân Kính đọc chệch thành Thần Kinh.
Chú thích ngoài lề: Thượng Hải có tên viết tắt là Hỗ/Hộ (滬/沪) và Thân (申). Tên đất Hỗ/Hộ do tên cổ Hỗ/Hộ Độc (滬瀆/沪渎) của con sông Tô Châu. Tên Thân lấy tên theo Xuân Thân quân (春申君), một viên quan thời nước Sở vào thế kỷ III Trước Công Nguyên – Xuân Thân là một anh hùng thời đó của nước Sở (trong lãnh thổ đó có đất Thượng Hải bây giờ). Do vậy, Thượng Hải còn được gọi là “Thân Thành” (申城). – Theo Wikipedia

Đôi lời:

Vì anh Zuu quá lười (mình cũng vậy) và bị ổng dụ dỗ lọt hố nên mình quyết định ôm bộ này. Anh Zuu đã biên tập đến chương 10, nhưng mình sẽ không làm tiếp mà cày lại từ đầu. Vì khiếu hài hước của mình trên 0 dưới 1, cho nên sẽ không thể nào nhoi được như bản biên tập của anh Zuu, mình sẽ cố gắng hết sức.

Bản raw do Zuu cung cấp, mình không biết nguồn đầu tiên nên sẽ để link qua đó.

Tác giả: Chỉ là hư cấu thôi, tôi đến chọc cười là chính!

Có Thể Bạn Thích