logo
Cùng Thú Triền Miên

Cùng Thú Triền Miên

0 Chương

======= Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Cùng Thú Triền Miên> tại TRUYENTR.ORG ========

Đường Lâm

Một lần ngoài ý muốn “Trúng chiêu”
Đi tới tinh cầu xa lạ, gặp những sinh vật không thể tưởng tượng được
Bị bầy thú đông đảo ăn sạch sẽ •••

Lời editor: Văn án cực ngắn nhưng đầy hàm ý, giới thiệu nói lên bản chất truyện, nàng nào dị ứng với thể loại này thì vui lòng nhấn back vì ta không chịu trách nhiệm nếu mất máu quá nhiều.:))

Có Thể Bạn Thích