logo
Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

55 Chương

Tên truyện: Cầu cầu nhĩ biệt trang manh tân liễu

Tác giả: Khiết Nhi Bất Xá

Editor: Bông cải hấp

Thể loại: Đam mỹ,cường cường,hiện đại,vô hạn lưu,linh dị thần quái,HE

Couple: Lục Bích x Thẩm Thanh Thành

Trầm mặc ổn trọng công x Thiên sư thích diễn thụ

Tình trạng: Hoàn thành

Tình trạng edit: Đang lết lết...

Số chương: 138 chương chính văn + 2 phiên ngoại

Từ ngữ mấu chốt: Diễn viên:Thẩm Thanh Thành,Lục Bích|Phối hợp diễn: <>xuyên sách

Có Thể Bạn Thích