logo
Bộ Bộ Sinh Liên

Bộ Bộ Sinh Liên

639 Chương

Tác Giả:

Nguyệt Quan
Giới Thiệu:

Giang sơn như họa
Mỹ nhân như thi
Sa bà thế giới
Bộ bộ sinh liên

Tạm dịch:

Giang sơn như vẽ
Mỹ nhân như thơ
Thế giới hỗn loạn
Từng bước nở hoa.

Dịch thơ:

Giang sơn như họa
Mỹ nhân như thơ
Cõi đời ô trọc
Gót hồng nở hoa

Có Thể Bạn Thích