logo
Tác Giả:

Mất Mát Đích Tình Yêu

Niệm Xuân Quy

Niệm Xuân Quy

Thể loại: Cổ đại

Mộ Niệm Xuân thường hỏi ông trời, nếu đã có bản thân mình sao còn có một Mộ Nguyên Xuân.

Về sau, trước lúc từ giã cõi đời Mộ Niệm Xuân bình tĩnh nghĩ lại, cả đời này, kỳ thật chẳng có thắng thua.

Mở mắt ra một lần nữa, nàng phát hiện bản thân mình trở về thời kì năm mười hai tuổi.

Loạn thế chưa xảy ra, tất cả đều có thể làm lại.

Nàng nên vì bản thân cùng người nhà mà tìm kiếm bình an.