logo
Tác Giả:

Hồ ly năm màu

Nữ Phụ, Chạy Đâu Cho Khỏi Nắng

Nữ Phụ, Chạy Đâu Cho Khỏi Nắng

Thể loại: Xuyên nữ phụ văn, Hiện đại, Np, H, nữ chính không bánh bèo
Bối cảnh: "Thịt văn Bạch liên hoa pk Thánh mẫu Mary Sue"

Chỉ là một cô gái bình thường lại xuyên vào tiểu thuyết làm nữ phụ, phải làm sao đây? Đi theo con đường sẵn có của tác giả, trờ thành một nữ phu ngốc nghếch háo sắc rồi dần dần rút khỏi kịch trường hay trở thành thánh mẫu Mary Sue rồi lấn áp nữ chính, tự lập hậu cung cho mình?