logo
Tác Giả:

ファン.タイン.トゥ

Life In A New World Of Bezt Yasuo

Life In A New World Of Bezt Yasuo

Tác giả: ファン.タイン.トゥ

Thể loại: Hư cấu, trọng sinh, hành động, khoa học viễn tưởng, harem...

Giới thiệu:

Main là một otaku ngoài ra còn là gamer thuộc top của LOL. Một hôm vì lỗi của thượng đế cậu đã chết. Để bù lại việc đó Kaido được tái sinh sang thế giới khác.

Life In A New Word Of Best Yasuo

Life In A New Word Of Best Yasuo

Tác giả: ファン.タイン.トゥ

Thể loại: hành động, trọng sinh, khoa học viễn tưởng, harem...

Giới thiệu:

Main là một otaku ngoài ra còn là gamer thuộc top của LOL. Một hôm vì lỗi của thượng đế cậu đã chết. Để bù lại việc đó Kaido được tái sinh sang thế giới khác.